NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA PHÁI TỪ 5/2010 – 5/2011

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA PHÁI

                      (Từ 5-2010  –  5-2011 )

                                                                   Bao la, ngày 10 tháng 5 năm 2011

 

Sau khi hoàn tất việc chạp ,tất cả những người có mặt dự họp để nghe anh Xê báo cáo công việc của Phái đã làm trong năm qua, gồm các hạng mục như sau :

I- Công tác xây dựng và duy tu

1- Đắp rồng 4 trụ tiền đường                                                  9.000.000đ *

2- Làm liên ba giữa 4 trụ                                                         4.000.000đ

3- Sửa lại mái tiền đường ( trước bị hụt )                                  758.000đ

4- Chi hương hoa quả,điện nước trong năm                           2.270.000đ

5- Làm hoa văn cổ lầu tiền đường                                          5.000.000đ*

6- Đại tu lăng Ngài đầu phái                                                 21.986.000đ

Tổng chi các mục  (2) + (3) + (4) + (6)    =       29.014.000đ

( *  đắp rồng 4 trụ ,Chú Tín và chú Vứt cúng , Làm hoa văn cổ lầu Chú Diệu,chú Phước,chú Liệu.chú Văn cúng khoáng cho thợ làm ,không tính vào khoảng chi của Phái )

Các khoảng thu

1- Tiền còn lại năm trước                                                        2.200.000đ

2- Tiền làm chay và khánh thành năm 2010 còn lại               30.000.000đ

3-Tiền lải của 30 triệu gởi ngân hàng dự kiến            4.000.000đ

4- Chú Tín cúng để hương khói (Tết)                                       1.000.000đ

5- Cháu Tuấn cúng để hương khói                                           3.000.000đ

6- Cháu Quốc con chú Chỉ cúng                                                  500.000đ

Tổng thu                                  40.700.000đ

Còn lại  :    40.700.000đ  –    29.014.000đ     =    11.686.000đ (a)

II- Chạp mộ   2011

Tổng thu :

– Con cháu nội đóng góp                                             4.000.000đ

– Các O và con cháu ngoại                                          3.800.000đ

Cộng                           7.800.000đ

Chi cho việc chạp

– Các khoảng hoa quả,phẩm vật                                  4.810.000đ

– Bia nước ngọt                                                           1.180,000đ

Cộng                           5.990.000đ

Tiền chạp còn lại :   7.800.000đ  –  5.990.000đ  =  1.810.000đ (b)

Tổng số tiền còn lại (a)  +  (b) :   11.686.000đ  +   1.810.000đ   =  13.496.000đ

Trích tiền hương khói,điện nước năm 2011-2012                              3.000.000đ

Còn lại       10.496.000đ  tính tròn là            10.500.000đ

            Số tiền còn lại này dự kiến làm Giao Long trên nóc tiền đường.

           Dời ngày chạp

Để tiện cho con cháu về chạp và dự thưởng Khuyến học hàng năm,Các bac các Chú thống nhất chuyển ngày chạp mộ hàng năm  đến ngày 26 tháng 4 âm lịch,

 

HOAT ĐỘNG KHUYẾN HỌC

Lần đầu tiên Phái tổ chúc phát thưởng cho các cháu học giỏi năm học 2010,nhờ   quỹ đóng góp của các Bác,các Chú,các O thím như sau :-

– Thái Phước                                                   1.000.000đ

– Thái  Tín                                                      20.000.000đ

– Thái Anh Tuấn                                            30.000.000đ

– Thím Loan vợ chú Vấn và các cháu             2.000.000đ

– Chú Sâm,O Hằng                                         2.000.000đ

– O Thái thị Hồng Điểm và Chồng                 1.000.000đ

Cọng                                     56.000.000đ

Chi mua tặng phẩm và in ấn                                       1.515.000đ

Chi thương và hổ trợ khó khăn                                  4.700.000đ

Tổng chi                                              6.215.000đ

Còn lại      56.000.000đ  –  6.215.000đ   =     49.785.000đ

Chú Tín bù 200.000đ cho tròn  50.000.000đ đễ gởi ngân hàng. Hàng năm lấy tiền lời để thưởng theo như quy chế đã quy định .

Lưu ý  Chạp năm 2012 đã ấn định ngày 26-4 Am lịch, để tạo điều kiện cho con cháu về dự đông đủ, yêu cầu các giấy chứng nhận giỏi phải gởi về trước ngày 20 thang4 âm lịch,để tiên tổng hợp và viết giấy khen .

 

Danh sach các cháu giỏi nhân thưởng

1 Thái Khoa bảo Châu            con của  Thái Hiến và Hiền                 Đổ Đại học

2 Nguyễn Thái Hạ Nguyên        /        Mỵ Cơ ,Hùng                          Lớp 11

3 Thái thi phương Nhi               /        Dũng và Lý                             Lớp 7

4 Thái Quang Nguyên               /         Quốc An và Diệp                    Giải nhì toán cấp TP

5 Thái Vủ Hồng Đức              /           Vủ Bình , Hà                           Giỏi C1

6 Thái vủ Hồng Thạnh            /                       /                                        /

7 Thái Khoa Hoàng Châu       /           Thái Hiến, Hiền                             /

8 Nguyễn Thái Minh Thư       /           Phương Như,Tấn Tâm                  /

9 Nguyễn Thái Phương Như  /           Mini và Hùng                                 /

10 Trần Thái Bảo Ngọc           /           Bảo Ân và Hiếu                             /

11 Thái Nguyễn Hoang Gia    /           Phong và Kim Hiền                       /

12 Thái Thành Nhân               /           Chiêm và Thu Tâm                          /

13 Thái Thành Uyên               /                       /                                           /

14 Nguyễn Thái văn Huy        /           Kim Cúc và Văn Liêu               Giỏi C2

15 Nguyễn Thái văn Hoàng    /                       /                                           C1

16 Nguyễn thái Nguyến          /           Thu Hương và văn Thành                 /

17 Nguyến Thái  Bình             /                       /                                             /

Cấp 1 gồm 11 cháu     x    100.000đ      =           1.100.000đ

1 cháu giải nhì toán cấp TP               200.000đ

Cấp  2            3 cháu  x     200.000đ       =              600.000đ

Cấp    3           1 cháu   x     300.000đ      =              300.000đ

Đại học            1 cháu   x     500.000đ      =              500.000đ

Cọng                     2.700.000đ

Hổ trợ các gia đình khó khăn để mua sách vở cho các cháu :

Thái văn Nam.,Thái Dũng, Thái thị Thu Thuỷ,Thái thị Thu Hương mỗi gia đình

500.000đ  x  4             =                2.000.000đ

Buổi phát thưởng diển ra trong ngày chạp,trước Hương linh quý Ngài rất nghiêm túc và vui tươi ,các cháu ở quê dự đủ chỉ có vài cháu ở xa không về được,mong sang năm sẽ có mặt đầy đủ để tăng phần ý nghĩa của việc khuyến học

 

Hội đồng Khuyến hoc               Điều hành                 Trưởng phái.

      Thái  Tín                            Thái  Phước                Thái  Phú

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *